FRAMTIDENS KULTUR

 

Kultur och skola

Programområdet avslutades under år 2009. En sammanfattande rapport kommer under 2010.

Rapporter

Kultur – Skola…på lika villkor? Pdf.
Dokumentation av en konferens på Statens maritima museer,
Stockholm den 5 – 6 februari 2009,
dubblerad den 3 – 4 september 2009, Kulturens Hus, Luleå.
 

Kultur, skola och forskning Pdf.
Dokumentation av konferenser i Kungshamn – Smögen
den 8 – 9 maj samt den 4 – 5 september 2008.
 


Kultur-skola-betyg: En emulsion, eller skär det sig? Pdf.
Dokumentation av konferens på Sunnadalsskolan och Marinmuseum i Karlskrona, maj 2007.


Hur blev det se´n?  Pdf.
En dokumentation av seminariet med samma namn, hösten 2007.

Kan man ersätta en lärare som inte finns? Pdf.
En modellskiss för hur problemet med lärarbristen kan lösas.


Kan skola och kultur samverka utan extra pengar? Pdf.
En dokumentation av seminariet med samma namn, hösten 2001.


Kultur - en lösning på lärarbristen? Pdf.
En dokumentation av seminarieserien med samma rubrik från hösten 2000.


Kultur - skola Skola - kultur. Pdf.
En dokumentation av ett erfarenhetsutbyte om kulturprojekt i skolan, hösten 1999.


Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-17 19 40
Telefax 018-17 19 41
E-mail info@framtidenskultur.se

HemInformation