FRAMTIDENS KULTUR


Tillbaka till programområdet Förnyelse av kulturinstitutioner

Inför seminarierna har programområdet producerat ett antal debattexter som är publicerade på Stiftelsens hemsida.


Stiftelsen framtidens kultur

Under 1999 har programområdet Förnyelse av kulturinstitutioner anordnat tre seminarier med följande teman: Huset, Konstnären och Publiken. På denna sida finns presentationer av seminarierna samt länkar till fullständiga dokumentationer från respektive seminarium. Dessa filer kan antingen öppnas och läsas direkt eller laddas ner som en fil i din dator. För att kunna läsa och spara filerna behöver du gratisprogrammet Acrobat-reader . Uppdatera gärna till den senaste versionen.

Denna sida är för utskrift. Åter till textsidan.


Huset - ett seminarium om förnyelse av kulturinstitutioner

Rapport från seminariet

Göteborg 15 - 16 mars 1999

Huset är den tydligaste manifestationen av kulturinstitutionen, från 1800-talets nationalromantiska palats till 1990-talets postmoderna konserthus vid strömmande vatten. Men palatsen tycks eka allt tommare och allt osäkrare på vad de vill förmedla. Kostnaderna för marknadsföring och hyror växer medan kärnverksamheten krymper till en plats i periferin. Museerna disneyfieras medan samlingarna försvinner under ett allt tjockare lager av damm. Kulturinstitutionernas yrkeskategorier professionaliseras in absurdum medan medarbetarna förlorar känslan för det gemensamma målet.

Det ställs allt större krav på institutionerna från uppdragsgivarna. Ska de vara nyttiga för alla eller ska de utveckla sina speciella kvaliteter? Vågar och kan de möta en publik som har allt mer skilda intressen och bakgrunder? Kan kulturinstitutionerna bli mötesplatser där det demokratiska samtalet kan föras?

Arkitekturkritikern Peder Alton DN, arkitekten Catharina Gabrielsson, dramatikern Barbro Smeds, historikern Henrik Berggren, Södertörns högskola, redaktör Björn Linnell Moderna tider, författaren Lina Ekdahl, kulturchefen Anders Clason Göteborgs stad, forskningsdirektören Marita Jonsson, projektledare Isabella Nilsson Bo01, konsthallschefen Folke Edwards Röda sten, vd Tjia Torpe enter, skribenten Niklas Rydén Presens, skådespelerskan Birgitta Ulfsson, arkitekt Claes Caldenby Chalmers, föreståndare Sven Eric Isacsson Museionprojektet Göteborgs Universitet, kreativ ledare Dan Grettve Futurniture, forskningsledare Konrad Tollmar CID KTH, professor Nils Ringertz Nobelstiftelsen, museichef Svante Lindqvist Nobelmuseet, komponist Tuomo Haapala, museitjänsteman Anna Lalic Mustang, museitjänsteman Monica Sundin Mustang, teaterchef Ozan Sunar Södra Teatern, direktör Anders Kreuger Nordiskt Institut för Samtidskonst, fler tillkommer. Moderator: Ulrika Knutson.


Vad ska vi ha konstnärer till?

Ett seminarium om konstnärliga utbildningar och kulturinstitutioner.

Rapport från seminariet

Visby 17-18 maj 1999

Är vi mer intresserade av konstnären än av konsten? Är det verkligen konstnärens uppgift att finna nya kreativa processer åt näringslivet och naturvetenskapen? Måste alla bli konstnärer eller ger de konstnärliga utbildningarna kunskaper som kan berika betydligt fler områden än de snävt konstnärliga? Utbildar vi för många till konstnärliga yrken? Vänder vi oss bort från samtidskonsten och istället söker det sköna och det goda som alla kan omfatta? Kan samtidskonsten fungera som en bas för ett internationellt samtal. Är framtidens konstnärliga utbildning en samarbetande nätverksskola som suddar ut gränserna mellan konstarterna eller en klosterskola som vårdar traditionerna och konstartens suveränitet? Vilka nya utbildningsbehov kommer det att finnas?

Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner vill inbjuda dig till ett seminarium i Visby 17-18 maj 1999 kring dessa frågor. Vi vill att du aktivt deltar i våra diskussioner kring konstnärliga utbildningar och kulturinstitutioner, vi är nyfikna på och i behov av dina tankar och erfarenheter. Till vår hjälp har vi ett antal inledare och debattörer:

Konstkritiker Ingela Lind, DN, mediaforskare Staffan Ericson, Södertörns högskola, forskningsdirektör Marita Jonsson, konstnär Marianne Lindberg DeGeer, kompositör Sven David Sandström, konstnär Martin Sjöberg, chef specialprojekt Ulla Rydbeck, Rikskonserter, rektor Annika Öhrner, Valands konsthögskola, curator Joseph Backstein, konstnär Oleg Kulik, huvudlärare Boel Höjeberg, DI, rektor Gertrud Sandqvist, Konsthögskolan Malmö, studierektor Örjan Ringbom, Konstskolan Gotland, lärare Eva Mozard, Konstskolan Gotland, professor Johan Scott, Kungliga konsthögskolan, professor Margaretha Åsberg, Danshögskolan, konstnär Ingvar Sjöberg, Interaktiva Institutet KTH, lektor Sven-Olof Wallenstein, Högskolan för fotografi och film, Konsthögskolan Valand, professor Hans Hedberg, Konstfack, forskare Emma Stenström, Handelshögskolan, frilansjournalist Ludvig Rasmusson, landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson, konstnärlig ledare Carl Henrik Svenstedt, Skiften Malmö Högskola, ljussättare Figge Holmberg, ljussättare Tarzan Wågstam, utställningsproducent Eva Persson, Campus Norrköping, programchef Camilla Lundberg, Musikredaktionen SvT. Moderator: Ulrika Knutson.


 

Jakten på publiken

Umeå 20 - 21 september 1999

Rapport från seminariet, del 1 del 2

Vänder sig kulturinstitutionerna till en publik som inte längre finns? Hur ser dagens publik ut och vad ska vi möta och utmana den med? Har vi idag en publik som går mot två ytterligheter, dels en ung som blir allt mer specialiserad och dels en som köper upplevelsepaket där kulturevenemanget bara är en del? Hur hanterar kulturinstitutionerna denna förändrade publikbild.? Är publiken mer intresserad av att uppträda själv än att konsumera kultur? Vågar kulturinstitutionerna arbeta med sin publik, inte bara för den? Gör massmedias kulturbevakning publiken "dummare" än den är?

Många av kulturinstitutionerna har grundats under en kulturpolitik som har satt folkbildningen och en demokratisk kulturspridning i centrum, men var sker dagens folkbildning - på kulturinstitutionen, i studiecirkeln eller på festivalen?

Redaktör Björn Linnell Moderna Tider, redaktör Carl Rudbeck Smedjan, Kurt Stern, ABF Stockholm, journalist Ulrika Kärnborg, regissör Chris Torch, Intercult, regissör Maria Blom, journalist Johan Berggren, museichef Ulrica Johansson, Skellefteå Museum, Gunnar Lagerman, Hultsfredsfestivalen, konstnär Carina Reich, Millenniumprojektet, konstnär Bogdan Szyber, Millenniumprojektet, konstnär Henrik Hansson INDACOP, Karin Hjelmér, Helsingborgs museum, mediator Xavier Douroux, Le Consortium, Dijon, bibliotekschef Conny Äng, Norrköpings stadsbibliotek, redaktör Göran Dahlberg, Glänta, chefredaktör Lotta Gröning-Degerlund NSD, museichef Jan-Erik Lundström Bildmuseet, kreativ ledare Dan Grettve Futurniture, konserthuschef Magnus Bäckström Gävle konserthus, dramaturg Carl Hegemann Volksbüne Berlin, konsthallschef David Neuman, Magasin 3, professor Måns Wrange, Konstfack, professor Hans Hedberg, Konstfack, projektledare Bitte Wallin, Framtidstro, intendent Maria Lind Moderna Museet, communications manager Piia Laita Kiasma, förläggare Jessika Gedin, Tivoli, Norstedt, redaktör Ulrika Knutson, Månadsjournalen, DJ Tony Zoulias. Moderator: Mårten Arndtzén.


E-mail kulturinst@framtidenskultur.se

Tillbaka till programområdet Förnyelse av kulturinstitutioner

Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-17 19 40
Telefax 018-17 19 41
E-mail
info@framtidenskultur.se