FRAMTIDENS KULTUR


Projekt:
Nordisk Design Köln 1999 - Förstudie (98/00002)
Kommun:
Stockholm
Kontakt:
Ytterborn & Fuentes
Box 45045
104 30 STOCKHOLM
Summa:
100 000 kr

E-post: s.ytterborn@ytterborn-fuentes.com

 

PROJEKTREDOVISNING:

 

Syftet med Nordisk design Köln 1999 är att öka intresset för nordisk design i Tyskland. Detta har betydelse för den svenska identiteten som därmed kan stärkas och på så sätt ha positiv effekt på framtidens kultur och industri och samspelet däremellan. Metoden för att uppnå detta är en vandringsutställning med start på Museum für Angewandte Kunst i Köln 1999. Genom att låta utvecklingen av utställningstemat vara en strategisk och målinriktad process särskild från det fysiska gestaltningsarbetet kan vi säkra att projektets syfte uppnås. Det första steget i denna process är en förstudie som avser målformulering, utveckling av tema och identifiering av utställningsobjekt.


Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-55 06 06
Telefax 018-55 09 99
E-mail info@framtidenskultur.se

HemPresentationInformation