FRAMTIDENS KULTUR


Projekt:
Teaterprojekt - unga funktionshindrade (97/284)
Kommun:
Stockholm
Kontakt:
DUNS
Box 3284
103 65 STOCKHOLM
Summa:
150 000 kr

PROJEKTREDOVISNING:

DUNS, De Unga Neurologiskt handikappade i Sverige, har under början av 1998 producerat en teaterpjäs med namnet "Ge HaLSS!". Pjässen belyser bristerna för funktionshindrade föräldrar i Lagen om Stöd och Service för funktionshindrade (LSS). Manuset bygger på två av våra medlemmars egna erfarenheter och pjäsen spelas också av tre DUNSīare som åker land och rike runt med pjäsen. För manus och regi har vi dock tagit hjälp utifrån.

Tack vare stöd från Stiftelsen framtidens kultur har hela produktionen från manus till premiär följts av ett filmteam. Det filmade materialet har redigerats till en 15 minuters kortfilm, som dels belyser frågeställningen i pjäsen, men också hur det är att arbeta med teater som uttrycksform. Filmen är tänkt att användas som diskussionsunderlag vid möten och konferenser, bl a med kommunala handläggare och andra som berörs av LSS-lagen. Vidare ska filmen framförallt användas inom DUNS för att väcka intresset att börja spel teater bland fler av våra medlemmar.

Filmen kommer att premiärvisas den 11 juni 1998 vid den stora kulturfestivalen "Fånga dagen" på Arbetets museum i Norrköping.


Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-55 06 06
Telefax 018-55 09 99
E-mail info@framtidenskultur.se

HemPresentationInformation