FRAMTIDENS KULTUR


Projekt:
Modellteater - Basutställning (97/128)
Kommun:
Nyköping
Kontakt:
Gripemuseet/Nyköpings kommun
Kultur & Fritid
611 83 NYKÖPING
Summa:
200 000 kr

PROJEKTREDOVISNING:

Det bidrag vi mottagit från Stiftelsen framtidens kultur har möjliggjort öppnandet av Gripemuseet - Sveriges enda modellteatermuseum..

Förutsättningen var iordningställandet av den permanenta utställningen, som skall levandegöra delar av det omfångsrika modellteatermaterial Nyköpings kommun mottagit i donation av konstnären Harald Gripe.

Viktigast för modellteatern är ljuset och det har vi också tagit fasta på i utställningen. Därför valde vår utställningsproducent att satsa på en av de främsta ljusteknikerna i landet: Stefan Wiktorsson och Firma Ljusdesign i Gävle. För övriga installationer försökte vi hålla nere kostnaderna. Och mycket av arbetet har utförts av kommunens arbetslösa från det sk Arbetscentrum.

Utställningen visas i två helt mörklagda salar. Här finns ett tjugotal "bestyckade" miniatyrteatrar av papper på en stomme av trä. Tack vare ljussättningen skapas en mycket suggestiv stämning.

Tanken har varit att, så brett som möjligt, presentera fenomenet modellteater och dess oändliga möjligheter - för att väcka besökarens fantasi och kreativitet.

Detta sker dels i ett geografiskt perspektiv (utvecklingen från 1700-talets tittskåp fram till våra dagar), dels i ett geografiskt perspektiv ( de nationella särdragen i de europeiska länderna). Samtidigt bjuder vi på smakbitar ur modellteaterns rika repertoar, som inrymmer allt ifrån opera till deckare, melodram och barnsagor.

Med enkla medel lockas barn och vuxna att själva ändra scenbilder i de olika montrarna.

Museet invigdes den 30 november 1997. Utställningen visas lördagar och söndagar kl 12-15. I veckorna tar vi emot föranmälda barn-och vuxengrupper.

Ena av salarna är kombinerad teatersalong och barnverkstad. I sportlovsveckan hade vi premiär för vår modellteaterverkstad.


Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-55 06 06
Telefax 018-55 09 99
E-mail info@framtidenskultur.se

HemPresentationInformation