FRAMTIDENS KULTUR

Redovisade projekt 1997

  • Dokumentation och inspelning av samisk musik och jojk (97/53)
  • Gripemuseet, modellteater och basutställning (97/128)
  • DUNS, Teaterprojekt - unga funktionshindrade (97/284)

Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-55 06 06
Telefax 018-55 09 99
E-mail info@framtidenskultur.se

Hem Presentation Födelning av bidrag