FRAMTIDENS KULTUR


Projekt:
Aktiv tidsanvändning - vitalisering av kulturlivet genom utbildning (95/864)
Kommun:
Göteborg
Kontakt:
Samorganisationen TRIADEN
Per Arne Pettersson
Tredje Långgatan 39
413 27 GÖTEBORG
Summa:
250 000 kr

Aktiv tidsanvändning avser en kultur- och mediautbildning bestående av tre grenar. En multikulturell utvecklingsarena, tidningsproduktion och lokal TV-produktion. Syftet är att ge unga arbetslösa kultur- och mediaarbetare möjlighet att genom en produktivt förankrad utbildning vidareutveckla de idéer och förmågor som är förutsättningen för en framtida utveckling inom kultur/media och den s k upplevelseindustrin.

Kostnaden för genomförandedelen avsågs att täckas av pengar från Europeiska socialfonden mål 3. Genom strukturella problem inom ansvariga myndigheter försenades processen ca 11 månader därav fick projektet en inriktning mot alternativa verksamheter.

På grund av avslag på mål 3 ansökan går vi nu, med hjälp av ett bidrag från Ungdomsstyrelsen, vidare med ett koncept som vi kallar regionala Idékompanier. Idén bygger på de väsentligaste från Aktiv tidsanvändning och på de erfarenheter och kontakter som vi under denna första del av vidareutveckling, erhållit.


Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-55 06 06
Telefax 018-55 09 99
E-mail info@framtidenskultur.se

Hem Presentation Information