FRAMTIDENS KULTUR


Projekt:
Slottsnyckeln - en samarbetsorganisation för svenska slott (95/523)
Kommun:
Lidköping
Kontakt:
Stiftelsen Läckö Institutet
Leif Jonsson
Box 2256
531 20 LIDKÖPING
Summa:
300 000 kr

Projektet syftar till att skapa en samarbetsorganisation för svenska slott, för gemensam marknadsföring gentemot turistmarknaden, med målet att öka antalet inhemska och utländska besökare.

Hösten 1995 har huvudsakligen ägnats åt att informera presumtiva medlemsslott och övriga intressenter om den tänkta organisationen och diskutera formerna för den fortsatta verksamheten. Kontakter har också tagits med ett antal researrangörer såväl i Sverige som i Tyskland.

Genom diskussioner med Riksantikvarieämbetet, Statens Fastighetsverk och företrädare för ett antal slott, har formerna för den fortsatta verksamheten klarnat.

I oktober 1995 konstituerades den planerade samarbetsorganisationen FÖRENINGEN SLOTTSNYCKELN. Samtidigt tillsattes också en interimistisk styrelse för det planerade marknadsförings- och produktutvecklingsbolaget ÖPPNA SLOTT, SVERIGE AB. Resten av projekttiden har ägnats åt att ta fram de juridiska dokument som krävs för att genomföra en bolagsbildning.


Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-55 06 06
Telefax 018-55 09 99
E-mail info@framtidenskultur.se

Hem Presentation Information