FRAMTIDENS KULTUR


Projekt:
Träkultur i Ådalen, Gustavianska möbler (95/343)
Kommun:
Kramfors
Kontakt
Näringslivskontoret
Kramfors kommun
Box 47
872 21 KRAMFORS
Summa:
250 000 kr

Projektets övergripande syfte är att stärka Ådalens träförädlingsindustri och därigenom skapa varaktig tillväxt och sysselsättning. Genom ett kvalificerat utbildningsprogram i traditionellt möbelsnickeri har målet varit att dokumentera, bevara och utveckla äldre tiders hantverkskunnande och arbetstekniker. Genom samverkan med och mellan företag har grunden lagts för en kommersiell produktion av produkter med hög kvalitet vad avser form, funktion och material.

13 elever har genomgått utbildningsprogrammet och de produkter, som tillverkats har exponerats på ett flertal mässor/utställningar över hela Sverige. Flera av eleverna kommer att arbeta vidare med traditionell möbelproduktion som egna företagare eller som anställda i befintliga företag. Parallellt med utbildningsprogrammet har ett nätverk bildats mellan 10 företag för gemensam marknadsföring, utveckling och produktion av kvalitetsprodukter i trä. Bidraget från Stiftelsen framtidens kultur har medfört att projektet blivit framgångsrikt och det kommer också att fortsätta minst två år med finansiering genom bl a EU´s strukturfonder.


Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-55 06 06
Telefax 018-55 09 99
E-mail info@framtidenskultur.se

Hem Presentation Information