FRAMTIDENS KULTUR


Projekt:
Svensk folkkultur möter österländska traditioner (95/297)
Kommun:
Ljusdal
Kontakt:
Stiftelsen Helsingegården
Helsingegården
820 40 JÄRVSÖ
Summa:
200 000 kr

Våren 1995 ansökte Stiftelsen Helsingegården om bidrag för att skapa en tillfällig världsteaterensemble bestående av svenska, kinesiska och indiska skådespelare. Av Stiftelsen framtidens kultur erhöll vi 200 000 kr av sökta 6 500 000 kr, vilket vi har betraktat som ett projekteringsbidrag. Vi har använt pengarna till att göra alla nödvändiga förberedelser. Under förutsättning att en fortsättning av projektet kan finansieras, kan den nya ensemblen börja arbeta redan våren 1997.

Vi har sammanträffat med den kinesiske pekingoperamästaren Ma Ke och tillsammans med honom valt ut skådespelare och medarbetare från den kinesiska teatern, främst från Pekingoperainstitutet i Shanghai. Under ett gästspel med "En midsommarnattsdröm" fick den svenska ensemblen möta sina blivande kollegor.

De indiska skådespelarna utses av Kutiyattam-mästaren G Venu. Han har i Indien utsett en mindre ensemble som ska knytas till projektet.

I augusti kommer G Venu och Ma Ke till Sverige för att tillsammans med Peter Oskarson slutgiltigt fastställa tider och ramar för det framtida arbetet.


Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-55 06 06
Telefax 018-55 09 99
E-mail info@framtidenskultur.se

Hem Presentation Information