FRAMTIDENS KULTUR


Projekt:
Virtual Reality and New Media Art Center (95/2789)
Kommun:
Stockholm
Kontakt:
Stiftelsen VRANC
Samara Braga
Strandvägen 29
114 56 STOCKHOLM
Summa:
100 000 kr

Målet har varit att ta fram en projektbeskrivning, en ekonomisk kalkyl samt en genomförandeplan för starten av New Media Art Center. Detta center för konstnärlig verksamhet, forskning och utbildning skulle verksamt kunna bidra med kreativa tillskott till utvecklingen av IT-samhället genom konstnärens aktiva deltagande. Om New Media Art Center erhåller de i denna kalkyl uppdragna ekonomiska ramarna ser vi stora möjligheter att förverkliga detta projekt.


Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-55 06 06
Telefax 018-55 09 99
E-mail info@framtidenskultur.se

Hem Presentation Information