FRAMTIDENS KULTUR


Projekt:
Projekt: Digitala Teaterrum (95/2724)
Kommun:
Stockholm
Kontakt:
Digitala Teaterrum
c/o Kaleidoskop, Fridh
Frejgatan 32
113 26 STOCKHOLM
Summa:
300 000 kr

Inom "Digitala Teaterrum" vill vi med djup förankring i teatervärlden skapa en Digital Teater, ett verktyg för att i tre dimensioner visualisera teaterns rum och skapa möjlighet till experiment. I verktyget ska man i 3D kunna visualisera och experimentera med scenen och aktörer. Resultatet ges stor spridning, bl a på CD-ROM tillsammans med "Bakom kulisserna". En första version av den digitala teatern är nu klar.

För närvarande, september - oktober 1996, är denna version på betatestning i samarbete med Stockholms skolors stora projekt IT i utbildning. Sex stockholmsskolor har valts ut tillsammans med kommunens projektsamordnare. En första reaktion på den digitala teatern är starkt positiv. Således uttrycker handledarna inom det musikprojekt som bedrivs vid Rågsvedsskolan, stort intresse för att använda den digitala teatern för arbete med iscensättningen av deras årliga musikal.

I avsikt att inventera det internationella utvecklings- och forskningsarbetet inom området har en litteraturstudie genomförts. Å ena sidan fann vi en stor mängd datorbaserade tekniska hjälpmedel för specifika uppgifter inom t.ex. ljussättning och ljudhantering - främst för styruppgifter under föreställning och i mindre grad för planering. Å andra sidan är det bara ett fåtal projekt som är inriktade på någorlunda generella simulerings- och planeringsverktyg för det skapande arbetet inom teater. Än mindre hittade vi några teoretiska arbeten om en tänkbar utformning av modeller för datorbaserad planering inom skapande processer på teaterområdet.


Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-55 06 06
Telefax 018-55 09 99
E-mail info@framtidenskultur.se

Hem Presentation Information