FRAMTIDENS KULTUR


Projekt:
Multimediaberättande (95/2683)
Kommun:
Hällefors
Kontakt:
Kulturföreningen "Scenskräck"
Anders Holmberg
Pl 3280 Höglunda
712 91 HÄLLEFORS
Summa:
25 000 kr

Projektets vision var att sammanföra olika berättarformer till en enhetlig föreställning där bild, musik och berättande flöt samman. Resultatet blev över förväntan. Vi utgick från två texter av Marquez och skapade musik i dess anda. Vid uppförandet har vår målare illustrerat berättelsen på en stor målarduk och sammanfört de två berättelserna till en bild. Vår föreställning har spelats 5 ggr fram till dags datum och ytterligare två spelningar är än så länge inbokade. Betydelsen av det här projektet har varit stort för oss inblandade. Vår tro att integrera olika uttrycksformer till en helhet har visat sig vara banbrytande. Vår föreställning har visat sig fungera från ungdom till åldring och publikreaktionen har genomgående varit positiv.

Projektbidragt har möjliggjort en större frihet framöver för vår förening. Utrustning kommer att användas i andra sammanhang i vår förenings regi. Bl a kommer ljudanläggningen att användas i kommande teaterföreställningar.


Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-55 06 06
Telefax 018-55 09 99
E-mail info@framtidenskultur.se

Hem Presentation Information