FRAMTIDENS KULTUR


Projekt:
Planeringsbidrag: SIFON - ung konst på CD-rom (95/2302)
Kommun:
Stockholm
Kontakt:
SIFON/Frequent Form
Håkan Nilsson, Daggan Stamenkovic
Box 9223
102 73 STOCKHOLM
Summa:
100 000 kr

Tack vare planeringsbidraget från Stiftelsen framtidens kultur har vi kunnat avsätta tid för planering av vår konst-CD-rom serie. Vi har haft möten med gallerier, konstnärer och påtänkta distributörer. Vi har även kunnat köpa in en del av den utrustning som krävs. Två projekt har dragits igång och kommer att finnas på CD i höst (1996). Nr 1 är om och med den franska konstnären Xavier Veilhan och nr 2 är om och med ROOSEUM i Malmö. Planerade produktioner efter dessa är om och med konstnärerna Bigert & Bergström, Måns Wrange och Sophie Tottie.


Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-55 06 06
Telefax 018-55 09 99
E-mail info@framtidenskultur.se

Hem Presentation Information