FRAMTIDENS KULTUR


Projekt:
Nordanlandens teaterfestdagar (95/1768)
Kommun:
Umeå
Kontakt:
Nordanlandens Teaternätverk
c/o Helsingegården
820 40 JÄRVSÖ
Summa:
250 000 kr

Nordanlandens Teaternätverk arrangerade tillsammans med Luleå kommun norra Nordens första gemensamma teaterfestival, NORDANLANDENS TEATERFESTDAGAR. Över 60 föreställningar deltog från Norge, Sverige och Finland, samt två gästspel Teater Gardzienice från Polen och Told by an Idiot från London. Förutom dessa deltog Siriusteatern och Jaap Clevering från Finland. Helsingegårdens föreställning "Ingen som jag" fick tyvärr förhinder och deltog inte.

Under festivalens samtliga dagar genomfördes workshops och seminarier med bl a Teater Gardzienice, John Wright, Henning Mankell, Peter Oskarson och Wlodzimierz Staniewski.

Teaterfestdagarna var välbesökta. Av max 6 000 biljetter såldes 4 267 st (biljettintäkterna tillföll Luleå kommun). En massiv pressbevakning synliggjorde norr Nordiska föreställningar och teaterensembler. Nordanlandens Teaternätverk och Luleå kommun bedömer festivalen som mycket lyckad. Under Teaterfestdagarna anmälde arrangörer och teatrar från Norge intresse för att arrangera nästa festival om ca två år. Nätverkets förhoppning är att Teaterfestdagarna ska ambulera mellan Norge, Sverige och Finland.

Nordanlandens Teaternätverk ska samlas till utvärdering av festivalen samt planering för nätverkets fortsatta arbete i Gävle under hösten 1996.


Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-55 06 06
Telefax 018-55 09 99
E-mail info@framtidenskultur.se

Hem Presentation Information