FRAMTIDENS KULTUR


Projekt:
Barn- och ungdomsteaterfestival (95/1687)
Kommun:
Västervik
Kontakt:
Amatörteaterföreningen
Teaterskeppet
Box 102
593 22 VÄSTERVIK
Summa:
110 000 kr

Syftet med projektet är att stimulera barn- och ungdomsteaterarbetet i kommunen och visa på de goda exemplen.

Projektet drevs av en projektgrupp från föreningen, skolan och fritidsgården. ALU-ungdomar arbetade praktiskt med kontakter m.m. Resultatet blev mycket lyckat. Med tanke på att projektets förberedelsetid blev kort och informationen om festivalen inte kom förrän långt in på höstterminen, blev festivalveckan i mars omfattande såväl vad gäller antal föreställningar som klasser som spelade för andra skolor, som ifråga om antalet barn som såg teater under veckan.

En teaterfestival är redan planerad inför nästa år och samarbetet med skolan är mycket positivt.


Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-55 06 06
Telefax 018-55 09 99
E-mail info@framtidenskultur.se

Hem Presentation Information