FRAMTIDENS KULTUR


Projekt:
Regional Filmpool (95/1363)
Kommun:
Alingsås
Kontakt:
Film i Väst
Box 462
441 29 ALINGSÅS
Summa:
400 000 kr

Utanför Stockholmsområdet råder det brist på producenter, så även i Västsverige. Tillgången på producent/-er är en förutsättning för att skapa en fullständig struktur inom filmområdet.

Syftet med det projekt - utbyggnad av verksamheten - som Film i Väst valde att driva är att etablera en producentresurs i Västsverige (utanför Göteborg). Producentens uppgift har varit att utveckla filmprojekt med filmare i regionen. Utveckla - finansiera och genomföra filmprojekt samt utveckla nya och oetablerade filmare i regionen.

Genom producentens arbete har ett antal produktioner kunnat genomföras vilket annars inte skulle kommit till stånd. Projektet har hjälpt till att synliggöra nya filmtalanger och stärkt flera unga filmares - från regionen - möjligheter att arbeta professionellt.


Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-55 06 06
Telefax 018-55 09 99
E-mail info@framtidenskultur.se

Hem Presentation Information