FRAMTIDENS KULTUR


Projekt:
Förstudie inför Kurdiskt bibliotek i Sverige (95/855)
Kommun:
Huddinge
Kontaktperson:
Nedim Dagdeviren
Sågstuvägen 1 G 4tr
141 49 HUDDINGE
Summa:
30 000 kr
Syftet med förstudien har varit att undersöka möjligheterna för att bilda ett kurdiskt bibliotek och databas i Sverige (Kurdish Publishing Centre), avseende finansiering, teknisk inriktning och lokalisering.

Kontakter har tagits med institutioner och experter nationellt och internationellt i syfte att bilda ett rådgivande utskott för projektets fortsättning; för att få en plattform för projektets utveckling och för att organisera det fortsatta praktiska arbetet. Kontakter har tagits med sakkunniga för att kunna planera ett kurdiskt bibliotek och en databas i Sverige. Befintliga resurser hos bibliotek, arkiv och museer har inventerats.

Förstudien har bl a resulterat i en ansökan om bidrag till Stiftelsen framtidens kultur för att starta ett kurdiskt bibliotek och databas i Sverige.


Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-55 06 06
Telefax 018-55 09 99
E-mail info@framtidenskultur.se

Hem Presentation Information