FRAMTIDENS KULTUR

 

Projekt:

Fäbodliv på Råbergsvallen (95/656)

Kommun:

Hudiksvall

Kontaktperson:

Linda Strandberg
Lillängsvägen 15
821 92 BOLLNÄS

Summa:

11 000 kr

Det levande fäbodlivet är en viktig del av vårt kulturarv som håller på att falla i glömska. De projektansvariga vill hjälpa till att förhindra detta genom att visa på hur livet på en fäbodvall gestaltade sig.

Två flickor har genom projektbidraget givits möjlighet att under åtta veckor sommaren 1995 leva fäbodliv utanför Delsbo. De har försökt att leva efter de traditioner som finns kring fäbodliv och har vänt sig till allmänheten för att förmedla denna kunskap på olika sätt genom att

·  levandegöra den gamla fäbodstraditionen genom att själva leva och verka i en autentisk miljö med djurhållning, hushållsgöromål och bisysslor,

·  berätta för turister om vad de gör och om fäbodstraditioner, uppkomst och utveckling, folklore och dräktskick,

·  ordna olika specialarrangemang såsom att anlita riksspelmän och en lokal konstnär med visning av sin konst och berättande barndomsminnen,

·  genomföra ett samarrangemang med folkmusikgruppen "Musik vid Dellen"

·  anordna visafton,

·  organisera hantverksdag med sex lokala hantverkare,

·  anordna en barndag,

·  samordna en vallgudtjänst med kyrkan,

·  ha kaffeservering med nybakat bröd, färskost, smör, messmör, pank, rörost och annan typisk "buamat"

·  annonsera i lokalpressen.

Projektet uppmärksammades väl i lokala medier.


Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-17 19 40
Telefax 018-17 19 41
E-mail info@framtidenskultur.se

HemPresentationInformation