FRAMTIDENS KULTUR


Projekt:
Förstudie inför Finnbygdsprojektet (95/65)
Kommun:
Ånge
Kontaktperson:
Maja Rapp
Saxen
840 13 TORPSHAMMAR
Summa:
30 000 kr
För att ge finnbygdens invånare ökad livskvalité och fler arbetstillfällen har projektet syftat till att förbereda ett Finnbygdsprojekt som ska tillvarata och utveckla finnbyarnas kultur i östra Finnbygden med omnejd. I förprojekteringsarbetet har föreningen:
 • inventerat och strukturerat önskemål från finnbyborna,
 • planerat och prioriterat genomförandet av önskemålen,
 • planerat, förberett och påbörjat det praktiska arbetet med främst Finnbygdscentret,
 • förberett och genomfört ett seminarium och en berättarkväll,
 • skrivit ansökningar om projektmedel (bl. a. ansökningar om EU-medel, med ekonomisk kalkyl för år 1996-1998).

  Resultatet hittills har blivit att föreningen erhållit 180 000 kr i bygdeavgiftsmedel, och för dessa medel inköpt ett hus och påbörjat renoveringen av detta. Huset ska bli ett Finnbygdscenter.

  Arbetet är dokumenterat i Rapport över förprojektering av ett Finnbygdsprojekt i Östra Finnbygden i Ånge Kommun, 1995, Maud Wedin.


  Stiftelsen framtidens kultur
  Glunten
  751 83 Uppsala
  Telefon 018-55 06 06
  Telefax 018-55 09 99
  E-mail info@framtidenskultur.se

  Hem Presentation Information