FRAMTIDENS KULTUR


Projekt:
Förstudie inför dokumentärfilmen FYRA SVENSKA SPRÅK, om "bortglömda" svenska dialekter (95/50)
Kommun:
Stockholm
Kontaktperson:
Mats Brolin
Magnus Ladulåsgatan 47
118 65 STOCKHOLM
Summa:
25 000 kr

Syftet har varit att undersöka möjligheterna att producera en dokumentärfilm om fyra svenska dialekter vilka alla är levande delar av vårt kulturarv men som idag existerar på gränsen till att utrotas. Dialekterna är Överkalixmålet, Älvsdalskan, Träslövslägesmålet och Gutamålet. Dessa dialekter, eller språk, är alla så olika rikssvenskan att de är mycket svåra att förstå. De människor som talar dessa dialekter är tvåspråkiga.

Förstudien har förlöpt planenligt med litteraturstudier och kontakter med människor på respektive ort. Därefter resor till orterna för att lära känna för filminspelningen lämpliga personer och miljöer. Fotografering och ljudinspelningar har skett. Projektledaren har även sammanträffat med representanter för kommuner och näringsliv, museer och föreningar för att förankra projektet.

Resultatet är ett filmsynopsis, inklusive budget och finansieringsplan för filmprojektet. I projektredovisningen ingår kopior av tidningsartiklar om filmen, fotografier och ljudinspelningar. Materialet kommer att ligga till grund för ansökningar till olika finansiärer om medel till själva filmprojektet.


Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-55 06 06
Telefax 018-55 09 99
E-mail info@framtidenskultur.se

Hem Presentation Information