FRAMTIDENS KULTUR


Projekt:
Formprocessen - Videofilmer om design (95/5)
Kommun:
Stockholm
Kontaktperson:
Marianne Gille
Nybrogatan 38
114 40 STOCKHOLM
Summa:
229 000 kr

Då det är brist på utbildningsmaterial som redovisar formgivnings- och designprocessen har syftet med projektet varit att ta fram ett sådant, av lärare efterfrågat, utbildningsmaterial i form av videofilmer. Filmerna ska användas såväl i undervisning som vid lärarfortbildning.

Resultatet av projektet är "TANKENS HELHET", 5 videofilmer om designprocessen. Filmerna visades på Liljevalchs under hela utställningstiden på Svensk Forms jubileumsutställning "Formens Rörelse" hösten 1995. Filmerna följer med utställningens vandring runt Sverige.

Filmerna ingår också i den serie design- och kulturprogram, FORMpatrullen, som via AV-Centralen, Stockholm distribueras till gymnasieskolor, folkhögskolor, konst- och designskolor, bibliotek och museer i hela riket.


Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-55 06 06
Telefax 018-55 09 99
E-mail info@framtidenskultur.se

Hem Presentation Information