FRAMTIDENS KULTUR


Projekt:
Grundfond för kulturminnesvård, Grönsöö (95/177)
Kommun:
Enköping
Kontaktperson:
Carl Gustaf von Ehrenheim
Grönsöö slott
745 99 ENKÖPING
Summa:
500 000 kr

Grönsöö Kulturhistoriska stiftelse har beviljats ett bidrag på 500 000 kr till en grundfond för kulturminnesvård. Avkastningen av grundfonden kommer årligen att anslås till angelägna kulturvårdsändamål på Grönsöö.


Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-55 06 06
Telefax 018-55 09 99
E-mail info@framtidenskultur.se

Hem Presentation Information