Redovisade projekt

Under 2004 har nedan redovisade projekt lämnat slutlig resultatredovisning.

Förklaring till uppställningen:

Projektets namn och diarienummer

Projektansvarig

Kommun och bidrag i kronor


Utveckling av digital kunskapsbank och virtuell utställning 01/604

Akva Pite Älvdal AB

Piteå 400 000

Fyra Novellfilmer i Norrland 01/690

Filmpool Nord

Luleå 750 000

Fyra novellfilmer från norr 02/1304

Filmpool Nord

Luleå 200 000

Utvecklingscentrum, Dans i skola 00/1444

Kultur- o biblioteksenheten i Skellefteå

Skellefteå 500 000

Förstudie: Art on the rocks 99/1564

Konsthögskolan, Umeå universitet

Umeå 90 000

Art on the rocks 00/374

Konsthögskolan, Umeå universitet

Umeå 449 500

Kultur för äldre, Kultur ger hälsa 01/5

Umeå Kultur, Tullkammaren, Umeå kommun

Umeå 300 000

Kultur ger hälsa, dokumentation 03/34

Umeå Kultur, Tullkammaren, Umeå kommun

Umeå 50 000

Syns på Haga 01/1065

Hagaskolan

Umeå 800 000

Initiera Operation Fenix 03/1390

Folkuniversitetet i Umeå

Umeå 50 000

Konstnärshemmen och kulturarvet 03/1389

Wilhelm Peterson-Berger Institutet

Östersund 50 000

NorrDans och Kroumata, nyskapelse och förnyelse av två kulturinstitutioner 01/703

NorrDans

Härnösand 750 000

Kortfilmsdistribution i utveckling 02/55

Paradiso AB

Härnösand 100 000

Rosenlöfs bok 03/229

Rosenlöfs Bok, Rosenlöfs Vänner

Sandviken 50 000

Ungdomsfest Gävle 03/1378

Arrangörsföreningen Folkmusikfest i Gästrikland

Falun 70 000

Kopparbergets folk 03/130

Centrum för Digital Interpretation, Falun kommun

Falun 100 000

Kultur i skolan 00/1229

Barn- och utbildningsnämnden, Vansbro kommun

Vansbro 500 000

Vansbro Innovation Arena 03/1394

Vansbro Innovation Arena, Vansbro kommun

Vansbro 90 000

Fäste för framtiden, strategier och visioner för lokal och regional utveckling i Väst­manland och Bergslagen 03/19

Teatermaskinen ek.för.

Skinnskatteberg 80 000

Så skapar vi en kulturskola 04/13

Bildningsförvaltningen, Nora kommun

Nora 33 125

Bildningssborg och syndanäste, ett projekt om folklig kultur i Örebro län 02/1012

Folkrörelsernas arkiv i Örebro län, Örebro läns museum

Örebro 350 000

Opera på Skäret, planering och projekt­ledning 04/1253

Stiftelsen Kulturcentrum Ljusnarsberg

Ljusnarsberg 100 000

Pop Partner, ett kulturprojekt i Galaxens regi 02/928

Arrangemangsföreningen Galaxen

Arvika 300 000

Rackstadkolonin 03/57

Ideella Föreningen Rackstadmuseet

Arvika 50 000

Stärkt framtida lokalt, kommunalt och regionalt inflytande 03/1392

Föreningen HageGårdens vänner

Arvika 50 000

Uddeholm Stjärnfors, ett sinnenas kultur- och upplevelsecentrum 02/1314

Konstföreningen Gränslöst

Hagfors 56 100

Nationell Kulturkonferens hösten 2003 03/1352

Region Värmland

Karlstad 50 000

To Be A Woman 02/893

Young Artists & Others

Sunne 50 000

Förstudie: Konstens Hus mitt i forsen 03/1359

Uvåns Näringslivscenter AB

Munkfors 100 000

Ljuset finns där ändå 02/902

Bo Anders Persson

Torsby 76 000

Konceptkonstmuseum, marknadsföring och dokumentation 03/1

Mikael Varela

Borås 50 000

Samarbete skola, museum och näringsliv med IT-teknologi som verktyg 02/1331

Mölndals museum

Mölndal 500 000

Kultur för Dövblindfödda 00/42

Nordiskt Kulturförbund för dövblindfödda

Göteborg 600 000

Breathe-3 01/533

Tomas Ferm

Göteborg 260 000

Historiska ljudupptagningar från Stora Teatern och Göteborgsoperan 02/332

Göteborgsoperan

Göteborg 100 000

Göteborg Art Sounds 2003, GAS-festivalen 02/625

Göteborg Art Sounds

Göteborg 500 000

GAP - Global Art Program 02/1284

Jörgen Svensson

Göteborg 60 000

Kom igång med teckensång 03/244

Göteborgs Konsert AB

Göteborg 200 000

nQ mission 03/675

Göteborg Artist Center

Göteborg 100 000

Projektering: Kulturekonomiskt utveck­lingscentrum i Västsverige, etapp 1 03/1356

Nätverkstan kultur i Väst

Göteborg 100 000

Konst & nätverk, en förstudie av konstens nya former 03/1395

Tidskriften Glänta

Göteborg 50 000

ARGOS, etableromg av ett Västsvenskt resurscentrum för samtida konstmusik 03/1399

Föreningen Levande Musik

Göteborg 50 000

Dokumentation av Artists in residence, Airis 03/1405

Skådebanan Västra Götaland

Göteborg 100 000

Utveckling av projekt Aeroseum 04/48

Stiftelsen Aeroseum

Göteborg 50 000

Everwanting streets 04/262

Röda Sten

Göteborg 50 000

Clandestino Festival 04/918

Kulturföeningen BWC, Bwana Club

Göteborg 75 000

Dansa så länge du kan - en film om Teater Åttonde Dagen 95/2666

Kino Koszyk

Göteborg 500 000

Musik som pedagogiskt verktyg i skolarbetet 99/1251

Musikskolan SDN Centrum Göteborg

Göteborg 90 000

Samtal i Uttryckslabbet 03/1370

Uttryckslabbet ek. för.

Tanum 70 000

Eureka - konst i skolan som en bro mellan konkret och abstrakt tänkande 02/75

Sotenäs kommun

Sotenäs 500 000

Eureka - konst i skolan som en bro mellan konkret och abstrakt tänkande, dokumentation 03/1406

Sotenäs kommun

Sotenäs 100 000

Modell över samverkansprojekt: Skola, konstnärer och Akvarellmuseet 00/39

Nordiska Akvarellmuseet

Tjörn 500 000

Utformning av pedagogiskt innehåll och utställningsmedia inom Iternia 02/64

Iternia, Grimeton Radio Center

Varberg 500 000

Konsthallen i Hishult, utveckling och anpassning 01/1280

Kjell Åke Gustafsson

Laholm 150 000

Projektering av nya Teckningsmuseet i Laholm 02/1336

Teckningsmuseet i Laholm

Laholm 50 000

Han sålde sin frihet 02/773

Skånes Dansteater

Malmö 367 000

In 2052 less than half of Malmö’s citizens will be traditionally Swedish 02/876

Rooseum

Malmö 640 000

The Invisible Landscapes: Discuss the Invisible Landscapes 03/258

Rooseum, Center for Contemporary Art

Malmö 65 000

Inventering och dokumentering av svensk seriehistoria 02/882

Seriefrämjandet

Malmö 477 000

Electrohype Center 02/1064

Electrohype

Malmö 1 500 000

Projektering av modellarbete för fram­tidens dans- och musikscen 02/1310

Dansstationen 

Malmö 100 000

Palladium, ett hus för dans och musik 03/331

Musik I Syd

Malmö 1 000 000

Nordisk Panorama, 5 cities filmfestival 03/1371

Nordisk Panorama, Malmö Stad

Malmö 75 000

Himlabacken 03/1373

Himlabacken ideell förening

Simrishamn 75 000

Designfilmpool, studie 03/1367

Mats Theselius

Tomelilla 75 000

Analys och arbete kring profil och partners för Neon Gallery 03/1402

Neon Gallery Brösarp Society

Tomelilla 80 000

Institutioners utveckling och roll i förhål­lande till samtidens nya konstuttryck 03/7

Stiftelsen Wanås Utställningar

Östra Göinge 75 000

Institutioners utveckling och roll i för­hål­lande till samtidens nya konstuttryck, dokumentation 03/1387

Stiftelsen Wanås Utställningar

Östra Göinge 45 000

Konst gestaltar ett historiskt parklandskap 03/1380

Ronneby konstförening, Kulturcentrum

Ronneby 45 000

Teater i gränslandet 01/677

Sunnadalskolan

Karlskrona 500 000

Förnyelse och utveckling av medeltids­veckan på Gotland 00/530

Stiftelsen Medeltidsveckan på Gotland

Gotland 675 000

GRASP - Det konkreta rummet 02/661

GRASP- ideell förening

Gotland 310 000

En idé om att kommunicera kring ”mänsk­liga spår” med museet som en resurs 02/680

Länsmuseet på Gotland

Gotland 300 000

Warte Mal C/o BAC 03/40

BAC Baltic Art Center

Gotland 50 000

Nya vägar för ny konst 03/659

BAC-Baltic Art Center

Gotland 300 000

Kulturformen dans till Byteatern 00/985

Byteatern, Kalmar läns teater

Kalmar 2 500 000

Förstudie: Mundekulla Amfiteater 04/1257

Ideell förening  Mundekulla Amfiteater

Emmaboda 30 000

Rookie on Tour 03/97

Föreningen Rockparty

Hultsfred 75 000

Förstudie: Mötesplats Vickleby 02/1329

Stiftelsen Capellagården

Mörbylånga 75 000

Lokal Kultur, fas 4 03/1364

Eureka, TransArt

Mörbylånga 790 000

Avatopia, fas 3 02/258

Eksjö kommun

Eksjö 1 200 000

Kultur och Näringsliv ett samarbetsprojekt 03/1379

Birgittastiftelsen

Vadstena 70 000

Förstudie: Nationellt nätverk för den doku­mentära fotografin 03/1398

Arbetets museum

Norrköping 75 000

MusikBibel2000, ekumeniskt samarbets­projekt 00/249

MusikBibel2000, Kyrkans hus

Uppsala 500 000

Elevaktiv undervisningsmodell kring kulturmiljön i Gamla Uppsala 00/865

Uppsala Produktion

Uppsala 1 200 000

Del av det större ”Petit tour”, från källa till verklighet 03/1108

Kerstin Wernstedt

Uppsala 90 000

IR-Vision II in Museum Gustavianum 04/1

Museum Gustavianum

Uppsala 70 000

Länsarkivarierollen, utmaningar och kom­petens att möta dem  04/672

Föreningen Sveriges Länsarkivarier

Uppsala 30 000

Utvecklingssamarbete med Business Region Göteborg, BRG, Teknikbrostiftelsen m.fl i Göteborg 99/1570

Stiftelsen framtidens kultur i samverkan med BRG och Teknikbrostiftelsen i Göteborg

Uppsala 76 343

”SCREAM” Workshop & utställning 04/1242

Ola Pehrson

Solna 60 000

Skådespelarstudion, Skådespelarnas Hus 02/1145

TeaterAlliansen AB

Nacka 500 000

Förundersökning: Etnografiska, en ingång i din undervisning 03/1408

Pirkko Koistinen

Nacka 50 000

Mereamis 00/200

Seams, Sällskapet för elektroakustisk musik i Sverige

Stockholm 265 000

Mjölkbud och moralkakor 00/231

Royal Classic Teknik AB, Story AB 

Stockholm 490 000

Sällskap Vlll-XV 00/255

Dunér Freiij HB

Stockholm 100 000

Nationell registrerings- och sökmodul för fotografier 00/508

Fotorådet, Fotosekretariatet Nordiska Museet

Stockholm 425 000

Med publiken som samarbetspartner 00/784

Stockholmsutbildningen

Stockholm 900 000

Produktionscenter för interkulturell scenkonst 00/785

Arbetsgruppen för produktionscenter, Intercult

Stockholm 420 000

Strindbergs Intima Teater, upprustning och utrustning 00/1281

Stockholms kulturförvaltning, Föreningen Strindberg i Stockholm

Stockholm 700 000

Museum 2000 - Bekräftelse eller utmaning 00/1326

Riksutställningar

Stockholm 600 000

Seminarium om samhällsanalys och omvärldsorientering 00/1466

AB Arne Halvarson Läromedel & Utbildning

Stockholm 223 065

Arkitekten och Dansaren 00/1467

Stiftelsen Dansens Hus, Arkitekturmuseet

Stockholm 450 000

Agenda kulturarv 01/441

Riksantikvarieämbetet,  Länsmuseernas samarbetsråd och Länsstyrelserna

Stockholm 900 000

Kulturarvsdialog-IT, stöd för reflexioner om samtid och framtid 01/757

Riksantikvarieämbetet och Innovativ Design, Chalmers

Stockholm 1 600 000

En plats på jorden 01/1263

Raketa

Stockholm 50 000

Om varje kines skall ha en bil… 02/232

Mia Törnqvist

Stockholm 375 000

Ny konstnärlig ledning 02/324

Orionteatern

Stockholm 600 000

Utopian World Championship World Tour 02/335

Utopist VM/Soc.

Stockholm 330 000

Hammam, arabiskt badhus 02/430

Ibrahim Elkarim

Stockholm 213 000

Kultur i kvarteret, projekt med kvalitativ processutvärdering 02/443

Folkrörelsernas Konstfrämjande, Riksskådebanan

Stockholm 700 000

Digitalisering av Dramatens videodoku­mentationer 1979-2001 02/1221

Kungliga Dramatiska Teatern

Stockholm 200 000

Retro[dans]-Memo[text]: ett 3-årigt utvecklings - och tillgänglighetsprojekt 02/1225

Moderna Dansteatern

Stockholm 600 000

En resa som ingen annan. En interaktiv utställning om flyktingar 02/1254

Statens historiska museum

Stockholm 300 000

Danstidningens webbplats för dansbranschen i Norden 02/1293

Danstidningen i Stockholm

Stockholm 150 000

Maintenence 02/1305

Art Node

Stockholm 40 000

Universe 02/1306

Mimers Brunn 

Stockholm 20 000

Förstudie: Kunskapstorget  02/1325

Nordiska museet

Stockholm 100 000

Hunger 98/649

Martin Fröst

Stockholm 125 000

Utveckling av projektet Hunger 03/33

Martin Fröst

Stockholm 10 000

Omtolkning, etapp 1 03/513

Arkitekturmuseet

Stockholm 500 000

iN:Direkt 03/863

iN

Stockholm 360 000

Kulturhistoria som bas för ämnesinte­gra­tion 03/1357

Tensta gymnasium

Stockholm 70 000

Innovation genom Integration 03/1361

Stefan Ytterborn

Stockholm 50 000

INSPIRED2050 03/1375

Ewa A Kumlin,  Alexander Lervik

Stockholm 80 000

Samlad kunskap och utveckling på 7 orter i Sverige 2003–2004 03/1377

Dansnät Sverige

Stockholm 1 000 000

Förstudie: Bokserien Folkbildning i design 03/1383

Arvinius Förlag

Stockholm 60 000

Växthus 2004 03/1385

Stiftelsen Dansens Hus

Stockholm 50 000

Deaf Arts Now! Europeisk Workshop och konstfestival för döva 03/1386

Stockholms Dövas förening

Stockholm 60 000

Time-slice-move 03/1388

Mats Bäcker

Stockholm 50 000

Förstudie: Joinedupdesignforschools 03/1404

Föreningen Svensk Form

Stockholm 100 000

Konferens: Science as Art, Abisko 2003 03/1416

Riksbankens Jubileumsfond

Stockholm 40 000

Debatt om designbegreppet, Nationalmuseum 04/2

Oesterlund Design Development KB

Stockholm 30 000

Allkonstverket 04/914

Tidskriften SITE

Stockholm 29 600

U-N-I-O-N 04/1239

Kim West

Stockholm 25 000

Rookies - forum för små och mindre modedesignföretag 04/1244

Rookies

Stockholm 70 000

Speaker’s Corner 97/984

Olov Tällström

Stockholm 340 000

Hus i hela landet 97/1044

Sveriges Arkitekter

Stockholm 441 796

Kurdisk CD 98/41

Nefel Journalistik

Stockholm 282 000

Res publicum: för en ny blandkulturell publik 98/719

Intercult Productions

Stockholm 1 800 000

Dataspelskultur som skola 01/682

Multimedia Pedagogik-teknik

Botkyrka 2 000 000

Adress Fittja - en sajt om kulturarv och kunskap i ettkorsvägssamhäll 02/88

Mångkulturellt centrum

Botkyrka 300 000

Möten i Hamam 03/1409

Mångkulturellt centrum

Botkyrka 80 000

Mångfald och jämlikhet. Varför blir det så snett ll? 04/1247

Mångkulturellt Centrum

Botkyrka 80 000