FRAMTIDENS KULTUR


 

 

 

Rapporter

Slutrapport av förstudie

 

Konstnärlig fiberoptisk testbädd inom Fiber Optic Valley

 

1 september 2009 till 28 februari 2010-08-25

Projektledare Gunilla Kindstrand

 

 

Lokal kultur
En kulturpolitisk berättelse
(2010)

 

Förord

När Stiftelsen framtidens kultur för drygt 15 år sedan började verka med uppdraget att under en begränsad tid ge stöd till långsiktiga och nyskapande kulturprojekt, kom vi snart underfund med att det fanns områden där det var särskilt svårt att nå fram. I synnerhet med de begränsade kansliresurser som Stiftelsen valde att arbeta med.

 

Ett sådant område var ungdomar och skolprojekt, ett annat var den stora efterfrågan på bidrag från etablerade institutioner som såg sig sakna rörliga medel. Ett tredje utgjordes av alla de, ofta ideellt arbetande, eldsjälar och entreprenörer som verkar i en mer lokal kontext – lokal kultur. På bland annat dessa tre områden valde Stiftelsen att arbeta mer proaktivt med en uppsökande programverksamhet.

 

Det mer allmänt hållna programområdet Lokal kultur kom även att få ett antal avläggare i form av specialinriktade seminarier. Ofta var de anknutna till en företeelse, ett case, som kunde bestå av ett förslag till projekt eller ett projekt som behövde idéutvecklas.

 

För att illustrera detta programarbete har Stiftelsen anmodat kulturjournalisten Björn Gunnarsson att i text reflektera över hur verksamheten bedrivits. Gunnarsson har, efter att ha deltagit vid ett antal av de på senare tid genomförda övningarna, varit fri att ge en självständig bild av programområdet med styrkor och svagheter. Det viktiga för Stiftelsen är att ge en beskrivning av arbetsmetoden. Att man inte alltid måste ha definierade mål utstakade utan att det ibland är själva resan som ger resultat.

 

Jonas Anderson

Vd, Stiftelsen framtidens kultur

 

 

 

 

Kraftfält
Stiftelsen framtidens kultur 1994 – 2011
(2009)

 

The report Force Fields in English.

Sedan starten 1994 har Stiftelsen framtidens kultur varit ett eget kraftfält i det svenska kulturpolitiska landskapet. Stiftelsen har fördelat 900 miljoner till svenskt kulturliv för att simulera förnyelse och utveckling. Pengarna har i praktiken fungerat som ett riskkapital.

 

Stiftelsen tog emot de sista ansökningarna 2008.

Nu pågår en utfasning.

Det här är en beskrivning av Stiftelsens arbete och dess betydelse för kulturliv och kulturpolitik i Sverige. Det är också en teckning av Stiftelsen som maktresurs och aktör i den kulturpolitiska utvecklingen. Historien om Stiftelsen framtidens kultur är en berättelse om normer och tolkningsföreträden, förnyelse och kramp, och om synliga och osynliga strukturer på ett ständigt föränderligt fält.”

 

Rapporten finns i bokform och kan beställas kostnadsfritt från Stiftelsen info@framtidenskultur.se

 

Utvärdering av Stiftelsen framtidens kultur  (2002)

En utvärdering av Stiftelsen framtidens kultur genomförd av Centrum för kulturpolitisk forskning vid Högskolan i Borås och Norsk institutt for by- och regionforskning. Författare Bergljot Baklien, Mikael Franzén och Line Nyhagen Predelli, januari 2002. Rapporten publiceras på webbplatsen som en pdf-fil.

Rapporten finns även i bokform och kan beställas kostnadsfritt från Stiftelsen, info@framtidenskultur.se

 

Den ofrivillige företagaren Pdf.
En studie av kultur, ekonomi och företagande genomförd av Nätverkstan Kultur i Väst, mars 2002.

Som en efterföljare till Den ofrivillige företagaren har David Karlsson skrivit En kulturutredning: pengar, konst och politik, Glänta Produktion, 2010.

Nyskapande i blickfånget Pdf.
en utredning om begreppet nyskapande, författare Eva Skarp. Utredningen är gjord på uppdrag av Stiftelsen framtidens kultur i samband med praktikarbete inom ramen för studier vid Institutionen för kultur- och biblioteksstudier, Uppsala universitet, juni 1999.

Utvärdering av det teaterkulturella projektet Hanen Gal Pdf.
författare Veronica Trépagny, Göteborgs universitet, Avdelningen för Kulturvetenskap, april 1997

- - -

Rapporter från programområdet
Förnyelse av kulturinstitutioner  (länk till egen sida)
Texter och rapporter från programområdet:

Förnyelse är möjligt
en slutrapport från programområdet Förnyelse av kulturinstitutioner. Baksidestexten kan du läsa här. Rapporten som pdf-fil i en tung version och en lätt version.


The report Change is possible in a heavy version in English, and a light version in English.

Kulturinstitutioner kris och förnyelse,
rapport från ett idéseminarium del 1, del 2

Debattexter

Rapporter från seminarier 1997 - 1999

The Renewal of Cultural Institutions
Summary of three seminars and eight debate papers.

 

Rapporter från programområdet
Kultur och skola
(länk till egen sida)

Kultur – Skola…på lika villkor? Pdf.
Dokumentation av en konferens på Statens maritima museer,
Stockholm den 5 – 6 februari 2009,
dubblerad den 3 – 4 september 2009, Kulturens Hus, Luleå.
 

Kultur, skola och forskning Pdf.
Dokumentation av konferenser i Kungshamn – Smögen den 8 – 9 maj samt den 4 – 5 september 2008.
 

Kultur-skola-betyg: En emulsion, eller skär det sig? Pdf.
Dokumentation av konferens på Sunnadalsskolan och Marinmuseum i Karlskrona, maj 2007.

Hur blev det se´n? Pdf.
En dokumentation av seminariet med samma namn, hösten 2003.

Kan man ersätta en lärare som inte finns? Pdf.
En modellskiss för hur problemet med lärarbristen kan lösas.

Kan skola och kultur samverka utan extra pengar?  Pdf.
En dokumentation av seminariet med samma namn, hösten 2001.

Kultur - en lösning på lärarbristen? Pdf.
En dokumentation av seminarieserien med samma rubrik från hösten 2000.

Skola - kultur Kultur - skola Pdf.
En dokumentation av ett erfarenhetsutbyte om kulturprojekt i skolan, hösten 1999.

 

Rapporter från konferenser

Community-Konst Pdf
Konferens den 11 april 2011 Stiftelsen framtidens kultur i samverkan med Mångkulturellt Centrum.

Konst och politik Pdf.
Konstnärer, konstadministratörer och Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Konferens februari 2002.

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling Pdf.
Pusterviksteatern och Lagerhuset, Göteborg, mars 2001.

Musik & Entreprenörskap Pdf.
Artisten, Göteborg, december 1999.

 

Rapporter från seminarieserien Lokal kultur (länk till egen sida)

 


Rapporterna är nedladdningsbara pdf-dokument. För att kunna läsa ett pdf-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Programmet är kostnadsfritt och kan hämtas på följande länk till Adobe. 


Stiftelsen framtidens kultur
751 83 Uppsala
Telefon 018-17 19 40
Telefax 018-17 19 41
E-mail info@framtidenskultur.se

HemPresentationFödelning av bidrag