FRAMTIDENS KULTUR

 

 

Stiftelsen framtidens kultur

Styrelse


Kansli


Stadgar


Verksamhet 2009 - 2011

 

Årsredovisning för 2009

 

Lokal kultur
En kulturpolitisk berättelse
(2010)

 

Förord

När Stiftelsen framtidens kultur för drygt 15 år sedan började verka med uppdraget att under en begränsad tid ge stöd till långsiktiga och nyskapande kulturprojekt, kom vi snart underfund med att det fanns områden där det var särskilt svårt att nå fram. I synnerhet med de begränsade kansliresurser som Stiftelsen valde att arbeta med.

 

Ett sådant område var ungdomar och skolprojekt, ett annat var den stora efterfrågan på bidrag från etablerade institutioner som såg sig sakna rörliga medel. Ett tredje utgjordes av alla de, ofta ideellt arbetande, eldsjälar och entreprenörer som verkar i en mer lokal kontext – lokal kultur. På bland annat dessa tre områden valde Stiftelsen att arbeta mer proaktivt med en uppsökande programverksamhet.

 

Det mer allmänt hållna programområdet Lokal kultur kom även att få ett antal avläggare i form av specialinriktade seminarier. Ofta var de anknutna till en företeelse, ett case, som kunde bestå av ett förslag till projekt eller ett projekt som behövde idéutvecklas.

 

För att illustrera detta programarbete har Stiftelsen anmodat kulturjournalisten Björn Gunnarsson att i text reflektera över hur verksamheten bedrivits. Gunnarsson har, efter att ha deltagit vid ett antal av de på senare tid genomförda övningarna, varit fri att ge en självständig bild av programområdet med styrkor och svagheter. Det viktiga för Stiftelsen är att ge en beskrivning av arbetsmetoden. Att man inte alltid måste ha definierade mål utstakade utan att det ibland är själva resan som ger resultat.

 

Jonas Anderson

Vd, Stiftelsen framtidens kultur

 

 

 

Kraftfält
Stiftelsen framtidens kultur 1994 – 2011
(2009)

The report Force Fields in English.

Sedan starten 1994 har Stiftelsen framtidens kultur varit ett eget kraftfält i det svenska kulturpolitiska landskapet. Stiftelsen har fördelat 900 miljoner till svenskt kulturliv för att simulera förnyelse och utveckling. Pengarna har i praktiken fungerat som ett riskkapital.

 

Stiftelsen tog emot de sista ansökningarna 2008.

Nu pågår en utfasning.

Det här är en beskrivning av Stiftelsens arbete och dess betydelse för kulturliv och kulturpolitik i Sverige. Det är också en teckning av Stiftelsen som maktresurs och aktör i den kulturpolitiska utvecklingen. Historien om Stiftelsen framtidens kultur är en berättelse om normer och tolkningsföreträden, förnyelse och kramp, och om synliga och osynliga strukturer på ett ständigt föränderligt fält.”

 

Rapporten finns i bokform och kan beställas kostnadsfritt från Stiftelsen info@framtidenskultur.se

 

 

Utvärdering av Stiftelsen framtidens kultur (2002)
 
En utvärdering av Stiftelsen framtidens kultur genomförd av Centrum för kulturpolitisk forskning vid Högskolan i Borås och Norsk institutt for by- och regionforskning. Författare Bergljot Baklien, Mikael Franzén och Line Nyhagen Predelli, januari 2002. Rapporten publiceras på webbplatsen som en pdf-fil*.

 

Rapporten finns även i bokform och kan beställas kostnadsfritt från Stiftelsen info@framtidenskultur.se

 

 

 


Stiftelsen framtidens kultur
751 83 Uppsala
Telefon 018-17 19 40
Telefax 018-17 19 41
E-mail info@framtidenskultur.se

HemInformationFödelning av bidrag