FRAMTIDENS KULTUR

 

Stiftelsens kansli

består av

verkställande direktör Jonas Anderson som har det övergripande ansvaret för Stiftelsens verksamhet,

handläggare Birgitta Persson med särskilt ansvar för utvecklings- och uppföljningsfrågor, samt

sekreterare Sinikka Tenho som bl a ansvarar för att information om Stiftelsens verksamhet förmedlas till intresserade.

Du kommer i kontakt med kansliet genom info@framtidenskultur.se


Stiftelsen framtidens kultur
 
751 83 Uppsala
Telefon 018-17 19 40
Telefax 018-17 19 41
E-mail info@framtidenskultur.se

Presentation