FRAMTIDENS KULTUR

 

Förnyelse av kulturinstitutioner

Stiftelsen framtidens kultur är angelägen om att bidra till utveckling och förnyelse inom kulturlivet, inte minst vad gäller förnyelse av kulturinstitutioner och kulturorganisationer. Stiftelsens tidsbegränsade uppdrag gör det naturligt att Stiftelsen försöker identifiera hur man på bästa sätt kan understödja förnyelseprocesser och idéutveckling.

Ett sådant arbetet har bedrivits inom ramen för programområdet Förnyelse av kulturinstitutioner under perioden 1997 - 2000. Projektledare har varit Maria Fridh och projektsekreterare Rikard Hoogland. Till projektet har en referensgrupp varit knuten.

Verksamheten inleddes med ett seminarium i november 1997, Kulturinstitutioner - kris och förnyelse.

Under 1999 anordnade programområdet ytterligare tre seminarier. Inför dessa seminarier producerades ett antal debattexter.

Under hösten 2000 har programområdets verksamhet sammanfattats i slutrapporten Förnyelse är möjligt. Läs rapportens baksidestext här.

Slutrapporten, debattexterna, presentationer och dokumentationer av seminarierna samt en engelsk sammanfattning kan läsas eller hämtas ner som pdf-filer från Stiftelsens hemsida, se nedan.

Seminariedokumentationer
Debattexter
Summary of three seminars and eight debate papers The Renewal of Cultural Institutions


Slutrapporten Förnyelse är möjligt som pdf-fil i en tung version och en lätt version.

The Report Change is possible in English heavy version or in English light version.

 


Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-17 19 40
Telefax 018-17 19 41
E-mail info@framtidenskultur.se

PresentationInformationBidragsgivning