FRAMTIDENS KULTUR

 

Verksamhet 2009 - 2011

Stiftelsen framtidens kultur har delat ut medel för sista gången.

När Stiftelsen nu avslutar den operativa verksamheten hälsar vi Kulturbryggan välkommen som efterträdare säger Stiftelsens vd Jonas Anderson i ett pressmeddelande 2010-11-30.

Under år 2008 avslutades möjligheten att ansöka om bidrag. Verksamheten kommer att avslutas under år 2011. Under de tre sista verksamhetsåren, 2009 – 2011, kommer arbetet att koncentreras på att följa upp, sammanfatta och avsluta verksamheten. I detta ingår även proaktiv verksamhet med utvecklingsstöd, kompetensstöd, seminarier och kunskapsöverföring. Särskilt fokus kommer att ligga på frågor om konstnärlig förnyelse, regional utveckling och på att följa upp gjorda insatser.

Insatser 2009

Stiftelsen framtidens kultur
751 83 Uppsala
Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 10 C

E-mail info@framtidenskultur.se

Hem Presentation Fördelning av bidrag