Förnyelse är möjligt

En slutrapport från Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner

Maria Fridh & Rikard Hoogland

Baksidestext

Är kulturinstitutionerna en utdöende art som bygger på 1800-talets bildningsideal eller kan man blåsa nytt liv i dem? Det är den ständigt återkommande frågeställningen i Maria Fridhs och Rikard Hooglands Förnyelse är möjligt.

För huvudmännen tycks kulturinstitutionerna allt mer bli till problembarn, ekonomi har blivit viktigare än innehåll. I boken skisseras ett annat synsätt, hur ska man få till kreativa störningar så att kulturinstitutionerna vitaliseras så att innehållet och mötet med publiken hamnar i centrum?

Förnyelse är möjligt är en slutrapport från Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner, men också en startpunkt för en diskussion om kullturinstitutionernas framtida roll.

ISBN 91-630-6436-7 Förnyelse av kulturinstitutioner eller hem