Vd:s kommentar
Jonas Anderson
verkställande direktör

Nu, våren 2010, börjar nedräkningen av Stiftelsens verksamhet anta mer konkreta former. Under avvecklingsperioden koncentrerar vi arbetet på att följa upp, sammanfatta och avsluta verksamheten. I detta ingår även proaktiv verksamhet med utvecklings- och kompetensstöd, seminarier och kunskapsöverföring.

Man kan sedan 2008 inte längre söka bidrag från Stiftelsen. Under 2009 har vår mer proaktiva verksamhet dock inneburit att medel har beviljats till 130 projekt ­– totalt har 42 miljoner kronor fördelats. Denna bidragsgivning i initiativform kommer att avslutas under 2010 varefter Stiftelsens resterande tid helt fokuseras på att avsluta och följa upp gjorda insatser. Detta sker samtidigt som den nya Kulturbryggan inleder sin verksamhet 2011.

I början av 2011 övergår kansliet till en helt nomadiserande tillvaro i och med att kanslilokalerna i Uppsala avvecklas – seminarieverksamhet och kompetensöverförande insatser behöver lika lite som resultatuppföljning ett särskilt kontor.

Det har sagts att kulturen ska bli en valfråga i år. Låt oss hoppas på det. Och låt oss hoppas på att den kulturpolitiska diskussionen leder fram till att stödet till utveckling av det fria konst- och kulturlivet förstärks både centralt, regionalt och lokalt. Det blir allt mer angeläget när Framtidens kultur nu fasar ut.

 

Fullständig årsredovisning som pdf-fil. (1,8 MB)

Fullständig årsredovisning kan även beställas från Stiftelsens kansli, se nedan.

Stiftelsen framtidens kultur
751 83 Uppsala
Telefon 018-17 19 40
Telefax 018-17 19 41
E-post info@framtidenskultur.se

PresentationInformationBidragsgivning