LOKAL KULTUR

EN SEMINARIESERIE

Programområdet avslutades i juni 2010

 

 

Lokal kultur
En kulturpolitisk berättelse
(2010)

 

Förord

När Stiftelsen framtidens kultur för drygt 15 år sedan började verka med uppdraget att under en begränsad tid ge stöd till långsiktiga och nyskapande kulturprojekt, kom vi snart underfund med att det fanns områden där det var särskilt svårt att nå fram. I synnerhet med de begränsade kansliresurser som Stiftelsen valde att arbeta med.

 

Ett sådant område var ungdomar och skolprojekt, ett annat var den stora efterfrågan på bidrag från etablerade institutioner som såg sig sakna rörliga medel. Ett tredje utgjordes av alla de, ofta ideellt arbetande, eldsjälar och entreprenörer som verkar i en mer lokal kontext – lokal kultur. På bland annat dessa tre områden valde Stiftelsen att arbeta mer proaktivt med en uppsökande programverksamhet.

 

Det mer allmänt hållna programområdet Lokal kultur kom även att få ett antal avläggare i form av specialinriktade seminarier. Ofta var de anknutna till en företeelse, ett case, som kunde bestå av ett förslag till projekt eller ett projekt som behövde idéutvecklas.

 

För att illustrera detta programarbete har Stiftelsen anmodat kulturjournalisten Björn Gunnarsson att i text reflektera över hur verksamheten bedrivits. Gunnarsson har, efter att ha deltagit vid ett antal av de på senare tid genomförda övningarna, varit fri att ge en självständig bild av programområdet med styrkor och svagheter. Det viktiga för Stiftelsen är att ge en beskrivning av arbetsmetoden. Att man inte alltid måste ha definierade mål utstakade utan att det ibland är själva resan som ger resultat.

 

Jonas Anderson

Vd, Stiftelsen framtidens kultur

 

Rapporter från tidigare seminarier

--------------------------------------------------------------------------------

MER ÄN EN MÖTESPLATS

Kulturarrangemang och kulturellt engagemang är en viktig del av en bygds utveckling. Det handlar om bygdens historia, nutiden och inte minst framtiden. Många jobbar med kultur på det lokala planet i ideella sammanhang, andra gör det i sin tjänst kommunalt, inom folkbildningen eller i andra organisationer. Initiativen och entusiasmen finns. Det som många gånger saknas (förutom pengar) är någon form av yttre stimulans, utbyte av erfarenheter och insatser för höjd kompetens.

 

Detta är bakgrunden till varför vi i projektet LOKAL KULTUR erbjudit en mötesplats för ännu bättre nätverkssamarbete och för att ytterligare stimulera till kulturell aktivitet på ett lokalt plan i stad, förort och landsbygd. För att möta ett uttalat utbildningsbehov och för att åstadkomma ännu mera energi och högre kvalitet i kulturarrangemangen, har Stiftelsen framtidens kultur arrangerat en serie seminarier med ett stort mått av fritt kreativt flöde från person till person, utrymme för dialog och positiva möten människor emellan.

 

MÅLGRUPP

Seminarierna bygger på deltagarnas behov och erfarenheter. Ett givande och tagande från människor som har varierande bakgrund. Vi har därför vänt oss till projektledare, konstnärer, administratörer, politiker med flera. Till seminarierna har gäster inbjudits som utifrån sina egna erfarenheter kan stimulera och ge sin bild av vad det innebär att arbeta med lokal kultur. Vid varje seminarium har personer från lokala, regionala och centrala myndigheter medverkat för att överbrygga avstånd och skapa kontakter och öppenhet samt lägga en grund för framtida gemensamma satsningar.

 

Seminarierna har givit rejält utrymme för deltagarnas frågor och idéer. Dialog och konkretion har varit nyckelorden. Kafferasterna har varit  centrala inslag i seminarierna. Det har varit en serie möten mellan aktiva deltagare.


Programområdet LOKAL KULTUR inleddes i maj 2000 med inriktning mot aktuella teman om kulturell verksamhet på ett lokalt och regionalt plan. Hittills har 25 seminarier ägt rum på olika platser i Sverige, se rapporter nedan. Närmare 1 700 personer har deltagit i de fristående samtalen kring konst, kultur, samhälle, ekonomi, organisation, internationellt samarbete etc. Intresset har varit stort och vi kan konstatera att många nya och fortsatta samtal och samarbeten följt i spåren. LOKAL KULTUR har blivit en mötesplats för människor och tankar.

 

Programområdet LOKAL KULTUR avslutades efter 10 år med ett seminarium i Undersåker, Åre kommun, den 11 –12 juni 2010. Rapport från seminariet och tidigare seminarier, se nedan.

 

 

 

Till början av sidan

Rapporter från tidigare seminarier

*   Nr 1

Är kultur nyttigt? Lokal kultur i tillväxtavtalen.

Fårö 10 – 11 maj 2000.

 

*  Nr 2

Eldsjäl, kreatör och strateg – att leda kulturprojekt.

Brunnsvik & Grangärde 29 – 30 september 2000.

 

*  Nr 3

Förorten är också en hembygd. Skapande och tillhörighet.

Rinkeby & Orminge 13 – 14 oktober 2000.

 

*  Nr 4

Mötet med något annat – om regionalitet och lokal identitet.

Ystad 23 – 24 november 2000.

 

*  Nr 5

Festivalen – jippo eller utvecklingsstrategi.

Umeå 18 – 19 januari 2002.

 

*  Nr 6

Ungdomar – bortglömda i den lokala kulturen.

Karlstad 8 – 9 februari 2002.

 

*  Nr 7

Fornbyar och kulturarv – hur turistanpassat får ett kulturarv vara.

Skäftekärr, Öland 25 – 26 mars 2002.

 

*  Nr 8

Lokal kultur – grundstenen i svenskt kulturliv.

Skärhamn, Tjörn, 24 – 25 maj 2002.

 

*  Nr 9

Det kreativa rummet – en plats och ett tillstånd.

Norberg, 7 – 8 februari 2003.

 

*  Nr 10

Kulturföretagaren – konstnär, entreprenör och ekonom.

Hultsfred, 14 – 15 mars 2003.

 

*  Nr 11

Entreprenören – att utveckla sin idé.

Vansbro, 26 –27 mars 2004.

 

*  Nr 12

Entreprenören – om skapande och drivkrafter.

Brösarp, 14 – 15 maj 2004.

 

*  Nr 13

Kulturens mötesplatser – om rummet, mötet och skapandet.

Skövde, 4 – 5 februari 2005.

 

*  Nr 14

Berättelsen och minnet ­ – om hur vi förvaltar och för vidare

Hudiksvall, 15 – 16 april 2005.

 

*  Nr 15

Kulturell ekonomi ­ – om nytta och utveckling

Upperud och Fengersfors, 27 – 28 maj 2005.

 

 

*  Nr 16

Bilden av en plats – om hur bilder skapas och förändras

Nybro – Pukeberg, 10 – 11 mars 2006.

 

*  Nr 17

Bröd & Skådespel – om berättelsen och rummet

Åkerby Skulpturpark & Stadra Sommarscen, 19 – 20 maj 2006.

 

*   Nr 18  

Byta perspektiv – om att vända på begreppen.

Sånga-Säby, Ekerö utanför Stockholm, 7 – 8 september 2007

 

*  Nr 19

Möten och influenser – lokala initiativ möter internationella perspektiv.

Hotel Frykenstrand, Sunne, 9 – 10 november 2007

 

*  Nr 20

Möten och influenser – lokala initiativ möter internationella perspektiv.

Gunnebo slott, Mölndal, 25 –26 januari 2008

 

*  Nr 21

Möten och influenser – Hur får man det att hända?

Sånga-Säby utanför Stockholm, 20 –21 maj 2008.

 

*   Nr 22 och 23

Kreativa näringar och ofrivilliga företagare.

Jonsereds Herrgård (utanför Göteborg) 20 – 21 mars 2009.
Vadstena, 8 – 9 maj 2009

 

*   Nr 24

Att värdesätta kultur i en ny kulturekonomi.

Hudiksvall, 4 – 5 september 2009

 

 

*   Nr 25

Ett kulturellt landskap i förändring

Undersåker, Åre 11 – 12 juni 2010

 

 

 

 

Till början av sidan

 

Senast uppdaterad: 2011-08-16