FRAMTIDENS KULTUR

 

Projekt:

I Framtidens Fotspår (99/00085)

Kommun:

Jokkmokk, Norrbottens län

Projektansvarig:

Vuollerim 6000

Box 96

960 30  VUOLLERIM

Webbadress:

Summa: 500 000 kr

SAMMANFATTNING:

Projektet "I framtidens fotspår" är ett kulturprojekt med syfte att integrera Nordiska kulturinstitutioners tolkning av förhistorien genom utnyttjandet av informationsteknologins förmedlingspotential parat med en tydlig pedagogisk koppling till museernas unika och konkreta föremålsbestånd. En central punkt i vår ansökan utgör det stora antalet unika rekonstruktioner av förhistoriska redskap och miljöer vid Vuollerim 6000 år liksom bilder av dessa fungerande i skilda sammanhang. I projektet vill vi särskilt inlemma barn och ungdomar genom att utnyttja detta material i konstruktionen av ett multimedialt förmedlingsprogram. Vi vill även genom besök i skolorna stimulera och inspirera till att använda museet och dess verksamhet som en pedagogisk resurs.

I grunden för vårt projekt finns även en idé om att genom informationsteknologins möjligheter peka på det gemensamma i unika kulturyttringar och skilda lösningar på liknande problem i olika delar av Nordens förhistoria. I projektet samverkar därför tre kulturinstitutioner i Norden med liknande arbetssätt för att genom multimedia kunna illustrera ett tidsskikt från tiden ca 5000 f.Kr. Kulturinstitutionerna utgörs av Ålands museum i Mariehamn, Lejre försökscenter i Danmark och Vuollerim 6000 år i Sverige.

NYSKAPANDE:

Genom detta projekt vill vi integrera och samverka mellan den multimediala informationsteknologin och museer för att öka kunskapen om vår förhistoria samt öka tillgängligheten av detta kulturarv. Det nya informationsteknologin står för lätt-tillgänglighet, bredd och snabbhet inom kunskaps- och informationsflödet samt för en grundläggande brist på verklighetsanknytning. Medan museernas arkiv är fyllda till bredden av verklighet i form av dokument och föremål och har således en viktig funktion att fylla som en motvikt till informationsteknologins artificiella "verklighet", som en plats där historien blir konkret och påtaglig; där spåren av det förflutna presenteras av ting med tyngd, volym, färg och yta. Dessa båda former måste samverka och detta utgör grunden för vår ansökan.

PROJEKTREDOVISNING:

Projektet "I Framtidens Fotspår" är ett kulturprojekt med syfte att förmedla Norrbottens förhistoria och Vuollerim 6000 års tolkning av förhistorien till ett 25-tal 3:e klasser i länet genom utnyttjandet av informationsteknologins förmedlingspotential parat med en tydlig pedagogisk koppling till museets unika och konkreta föremålsbestånd.

En central punkt i projektet utgjorde det stora antal unika rekonstruktioner av förhistoriska redskap och miljöer vid Vuollerim 6000 år samt bilder av dessa fungerande i skilda sammanhang. i projektet har vi fokuserat på barn och ungdomar genom att utnyttja detta material i konstruktionen av det multimediala läromedlet i spelform "Vem eldar på Näset?".

Genom uppsökande skolbesök ute i skolorna har vi även försökt stimulera och inspirera till att använda museet och dess verksamhet som en pedagogisk resurs och komplement till den traditionella undervisningen. projektet, i sin helhet, har bestått av tre tydliga delar:

- ett besök av personal från Vuollerim 6000 år ute i skolorna, där vi har gett en introduktion till Norrbottens förhistoria.

- I samband med vårt besök i skolorna har vi efterlämnat ett arbetsmaterial bestående av en lärarhandledning, det multimediala läromedlet i spelform "Vem eldar på Näset?" samt råmaterial till vissa arbetsuppgifter att arbeta vidare med

- Ett besök av skolorna till Vuollerim 6000 år samt deltagande i det pedagogiska heldagsprogrammet "Stenkul"

Sammanlagt har 324 elever fördelat på 9 olika skolor i Luleå, Boden, Överkalix, Gällivare och Kiruna kommun deltagit.


Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-17 19 40
Telefax 018-17 19 41
E-mail info@framtidenskultur.se

HemPresentationInformation