FRAMTIDENS KULTUR

 

Projekt:

Läslustombud på förskolorna i Norrland (99/00720)

Kommun:

Luleå, Norrbottens län

Projektansvarig:

Norrbottens länsbibliotek

971 79  LULEÅ

Webbadress:

Summa: 500 000 kr

SAMMANFATTNING:

Länsbiblioteken i Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland vill med ett gemensamt projekt, "LÄSLUSTOMBUD PÅ FÖRSKOLORNA I NORRLAND", ge barn, personal och föräldrar tillgång till professionella litteraturpedagoger för att återuppväcka medvetenheten om läsningens och böckernas betydelse för barns språk- och personlighetsutveckling. Det är också angeläget att visa vilket bra hjälpmedel litteraturen är för att belysa viktiga existentiella frågor och stimulera empatin.

Vår metod är att erbjuda hjälp att organisera och utbilda läslustombud på förskolorna i våra län. Vi vill också skapa en gemensam hemsida på Internet, "LÄSLUSTIGA NORRLANDSBARN", för förskolebarn, personal och föräldrar med bl. a. boktips, barnens egna berättelser och möjligheter till erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Vi vill bygga upp ett nätverk kring barn, litteratur och läsning i de fyra nordligaste länen.

NYSKAPANDE:

Aldrig tidigare har en så övergripande och bred satsning gjorts för att utbilda förskolepersonal kring läsningens och litteraturens betydelse.

Aldrig tidigare har fyra län gemensamt riktat sig direkt till så många förskolebarn, personal och föräldrar, för att skapa ett gemensamt nätverk kring litteratur och läsning med hjälp av Internet.

PROJEKTREDOVISNING:

Statens kulturråd visade i sin rapport "Barnbokens ställning" att barns tillgång till böcker har försämrats. Länsbiblioteken i Norrland har genom ett gemensamt projekt gett förskollärare, föräldrar och barn tillgång till professionella litteraturpedagoger som har återuppväckt medvetenheten om läsningen och böckers betydelse.

Vår metod har varit ett i studiecirkelform utbilda förskollärare i läsningens och litteraturens betydelse samt att bilda en plattform för framtida kommunikation och kunskapsutbyte.

Aldrig tidigare har en så genomgripande och bred satsning gjorts för att utbilda förskolepersonal kring läsningens och litteraturens betydelse. Aldrig tidigare har fyra län gemensamt riktat sig direkt till så många förskolebarn, personal och föräldrar för att skapa ett gemensamt nätverk kring litteratur och läsning.


Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-17 19 40
Telefax 018-17 19 41
E-mail info@framtidenskultur.se

HemPresentationInformation