FRAMTIDENS KULTUR

 

Projekt:

Mirror´s Edge (99/00447)

Kommun:

Umeå, Västerbottens län

Projektansvarig:

Bildmuseet

Umeå Universitet

901 87  UMEÅ

Webbadress: www.umu.se/bildmuseet/

Summa: 950 000 kr

SAMMANFATTNING:

"Mirror´s Edge" är en stor, tematisk utställning av samtidskonst. 25 konstnärer deltar. Syftet med utställningen är att undersöka frågeställningar kring verklighet, fiktion och subjektivitet i samtidskonsten vid slutet av 1900-talet. Till utställningen länkas även ett ambitiöst och utåtriktat pedagogiskt projekt för skolungdom i regionen kring Umeå. Syftet är att introducera samtidskonstens frågeställningar och arbetssätt till en yngre publik. I samband med utställningens öppnande anordnas i samarbete med I.A.S.P.I.S. ett symposium där ett flertal konstnärer, katalogskribenter samt andra kritiker och konstvetare deltar. Utställningens geografiska och mediala räckvidd är omfattande. Konstnärerna representerar ett flertal kontinenter, och en mångfald av samtidskonstens uttrycksformer finns med. För mer info., läs den utförligare projektbeskrivningen som bifogas.

NYSKAPANDE:

Anslaget är globalt och mångkulturellt, men förankras på ett lokalt plan. De flesta av dessa konstnärer har aldrig tidigare visats i Sverige. Flera av konstnärerna producerar nya verk för "Mirror´s Edge" och några är också platsspecifika, vilket innebär att konstnären själv arbetar på plats i Umeå.

PROJEKTREDOVISNING:

BildMuseet erhöll från Stiftelsen framtidens kultur ett bidrag om 950 000 kr för utställningen "Mirrors Edge", som visades i Umeå under perioden 1999 11 21 - 2000 02 20. I utställningen ingick verk av konstnärerna Franz Ackermann, Francis Al˙s, Beth Coleman & Howard Goldkrand, Thoman Demand, Cecilia Edefalk, Ceal Floyer, Meschac Gaba, Carlos Garaicoa, Thomas Hirschhorn, Henrik Håkansson, Arthur Jafa, Rei Kawakubo, Bodys Isek Kingelez, Bill lundberg, Steve MacQueen, N 55, Olu Oguibe, Raymond Pettibon, Liisa Roberts, Joachim Schönfeldt, Yinka Shonibare, Peter Spaans, Thomas Struth, Hiroshi Sugimoto, Pascale Marthine Tayou och Sophie Tottie. Utställningens curator var Okwui Enwezor. Kulturminister Marita Ulvskog invigde Mirror's Edge och vid öppningen medverkade också Okwui Enwezor, curator, Jan-Erik Lundström, chef för BildMuseet samt ett flertal av de deltagande konstnärerna.

Utställningen producerades av BildMuseet med ekonomiskt stöd från American-Scandinaviav Foundation, Baltic-gruppen, British Council, Goethe Institut, IASPIS, Ifa, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Mondriaan Foundation, NIFCA, Pro Helvetia, SAS, Statens kulturråd, Stiftelsen framtidens kultur, Svenska Insitutet, Tyska Ambassaden i Stockholm, Umeå kommun, Umeå Näringslivsservice och Umeå universitet. Efter premiärvisningen på BildMuseet turnerade utställningen vidare till Vancouver Art Gallery, Castello di Rivoli i Torino, Tramway i Glasgow samt Charlottenborg Udstillingsbygning i Köpenhamn.

Mirror's Edge har rönt stor uppmärksamhet i såväl svensk som internationell media och under utställningsperioden hade museet 29 179 besökare. Även bemötandet från museibesökarna har varit mycket positivt. En omfattande pedagogisk verksamhet har bedrivits gentemot allmänhet, skolgrupper, lärare och företag i syfte att introducera den internationella samtidskonstens frågeställningar och arbetssätt till en yngre publik. I det pedagogiska projektet har BildMuseet samverkat med Västerbottens Läns Landsting, Folkuniversitetet och skolförvaltningen i Umeå kommun. Särskild vikt fästes vid att nå invandrargrupper i Umeå med omnejd, bl a i samarbete med African Resource Center. Allmänna visningar har ägt rum varje lördag och söndag kl 14.00. och på tisdagskvällar har särskilda programaktiviteter arrangerats för att belysa och lyfta fram utställningens teman och frågeställningar genom föreläsningar, konstnärspresentationer, performances osv.

I samband med öppnandet arrangerades också ett välbesökt symposium med rubriken "Kulturproduktion i globaliseringsåldern". I samarbete med IASPIS, Konsthögskolan och Umeå universitet hade ett antal internationellt välkända forskare, konstnärer, debattörer, kritiker och författare bjudits in till ett tvådagars symposium som ägde rum på Aula Nordica. Till Mirror's Edge hörde dessutom en föreläsningsserie av Okwui Enwezor, anordnad av Konsthögskolan vid Umeå universitet, som gav perspektiv på och bakgrund till konstverken i utställningen, liksom till nuets konstformer överhuvudtaget.

Avslutningsvis tror vi att Mirror's Edge genom en bred regional förankring och aktivt pedagogiskt arbete kunnat förmedla nya erfarenheter av nutida konst och öppnat upp kontaktytor med omgivande samhälle och allmänhet. Vi vill också betona denna utställning, liksom de flesta av BildMuseets projekt, i mycket hög grad är beroende av extern finansiering och att bidraget från Stiftelsen framtidens kultur var helt avgörande för utställningens förverkligande.


Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-17 19 40
Telefax 018-17 19 41
E-mail info@framtidenskultur.se

HemPresentationInformation