FRAMTIDENS KULTUR

 

Projekt:

Dans i skolan glesbygdsmodell (96/00209)

Kommun:

Luleå, Norrbottens län

Projektansvarig:

Norrbottens läns landsting

Kulturförvaltningen

971 89  LULEÅ

Webbadress:

Summa: 900 000 kr

SAMMANFATTNING:

Projektet dans i skolan - glesbygdsmodell syftar till att skapa en basverksamhet för danskonstens utveckling i Norrbottens län, genom interregionala, nationella och regionala dansverksamheten ska Norrbotten bli ett län som det är attraktivt att verka och leva i för landets danskonstnärer. Regionalt kollegium, tid avsatt för ett konstnärligt - pedagogiskt utvecklande arbete, studieresor och samarbete med koreografer är några exempel på insatser som ska locka danspedagoger m. fl. norrut.

Projektet kommer att innebära:

- Att minst 2000 barn och ungdomar årligen, kontinuerligt får ta del av dansundervisning och annan danskonstnärlig verksamhet.

- Att Norrbotten utvecklar en inspirerande arbetsmodell för danspedagoger i glesbygdskommuner.

- Att Norrbotten inleder ett samarbete med Sveriges enda högskola i dans (Danshögskolan i Stockholm).

- Att den obligatoriska skolans lärare får möjlighet att med hjälp av dans utveckla barnens uttrycksmöjligheter.

Sökt bidrag avser genomförande.

PROJEKTREDOVISNING:

Syfte med projektet var att ge barn och ungdomar i fem av Norrbottens kommuner möjlighet att möta dans som konstform, medverka till att göra Norrbotten till en attraktiv region att verka i för landets unga danskonstnärer, skapa en kreativ miljö för danspedagogiken i glesbygden, vidare utveckla samarbete med landets högskola i dans, Danshögskolan, samt utveckla dans i skolpedagogiken.

Medverkande kommuner. Gällivare, Luleå, Piteå, Jokkmokk och Haparanda.

Under projekttiden anställde varje kommun en danspedagog. Enligt projektets riktlinjer har danspedagogtjänster fördelats mellan obligatorisk och frivillig undervisning.

Glesbygdsmodellens undervisning har skapat en stor efterfrågan hos alla dansintresserade barn och ungdomar i Norrbotten.


Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-17 19 40
Telefax 018-17 19 41
E-mail info@framtidenskultur.se

HemPresentationInformation