FRAMTIDENS KULTUR

 

Projekt:

Utveckling av samarbetet folkbibliotek - skolor (00/00342)

Kommun:

Piteå, Norrbottens län

Projektansvarig:

Kultur och Fritid

Fack

941 85  PITEÅ

Webbadress:

Summa: 248 000 kr

 

SAMMANFATTNING:

Syfte: Syftet med projektet är att: *beskriva hur nuvarande integration folk- skolbibliotek fungerar ur verksamhets- och ekonomisk synpunkt , *med beskrivningen av nuvarande samarbete som grund, föreslå modeller för ett utvecklat samarbete mellan biblioteken och skolan, *i modellarbetet ska eleverna som resurser beaktas, *bedöma möjligheterna för samarbete mellan olika utbildningsanordnare och folkbiblioteken, *föreslå modeller för ett sådant ev. kommande samarbete.

Projektets betydelse: Projektet har mycket stor betydelse för landets kommuner med integrerade folk- och skolbibliotek. Samtliga efterfrågar modeller som är anpassade till dagens arbete i såväl skolor som bibliotek.

Projektets genomförande: Projektet skall genomföras i nära samarbete med intressenterna. En intressant part är pedagogiska institutionen, Luleå universitet

NYSKAPANDE:

Projektet är nyskapande i den meningen att de modeller vi utarbetar är tidsanpassade dvs i projektet beaktas ny teknik, skolans förändrade arbetssätt, bibliotekens förändrade roll och betydelse. Dessutom ska barn och ungdomar medverka enligt barnkonventionens bestämmelser. De ska ses som resurs.

PROJEKTREDOVISNING:

Syfte:

- att beskriva hur nuvarande integration folk-/skolbibliotek fungerar ur verksamhets- och ekonomisk synpunkt

- med den beskrivningen som grund, föreslå modeller för ett mer/annorlunda utvecklat samarbete mellan biblioteken och skolan

- i modellarbetet ska eleverna som resurs beaktas

- bedöma möjligheterna för samarbete mellan olika utbildningsanordnare och folkbiblioteken

- föreslå modeller för ett sådant eventuellt samarbete

Projektets betydelse:

Projektet har mycket stor betydelse för landets kommuner med integrerade folk- och skolbibliotek. Alla efterfrågar modeller som är anpassade till dagens arbete i såväl skolor som bibliotek.

Projektets genomförande:

Projektet har genomförts i samarbete med bibliotek - skola. Arbetsgrupper, enkäter och besök på alla enheter har gjorts.


Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-17 19 40
Telefax 018-17 19 41
E-mail info@framtidenskultur.se

HemPresentationInformation