FRAMTIDENS KULTUR

 

Projekt:

Dansutvecklingsprojekt (00/01491)

Kommun:

Umeå, Västerbottens län

Projektansvarig:

Västerbottensmusiken AB

Box 360

901 08  UMEÅ

Webbadress:

Summa: 1 000 000 kr

SAMMANFATTNING:

Slå ett slag för dansen - öka utbudet, kontinuiteten och tillgängligheten. Ta ansvar för att publiken (ungdomar) i regionen får se den nya svenska dansen, samt erbjuda publiken i regionen, ett utbud av internationella gästspel.

Bygga upp residenscenter, en i Europa beprövad modell, skräddarsy det för Västerbotten. Vi vill upplåta Västerbottensmusikens möjligheter (organisation mm) för dansen. vi vill bygga upp en modell för att i umeå ta emot grupper, koreografer. Samproducera föreställningar och presentera dem för publiken i Umeå men också föra ut det på turné i regionen.

NYSKAPANDE:

PROJEKTREDOVISNING:

Bygga upp residenscenter, en i Europa beprövad modell. Skräddarsy det för Västerbotten. Vi vill upplåta Västerbottensmusikens möjligheter (organisation m.m.) för dansen. Vi vill bygga upp en modell för att i Umeå ta emot grupper, koreografer, samproducera föreställningar och presentera dem för publiken i Umeå, men också föra ut den på turné i regionen.


Stiftelsen framtidens kultur
Glunten
751 83 Uppsala
Telefon 018-17 19 40
Telefax 018-17 19 41
E-mail info@framtidenskultur.se

HemPresentationInformation